Index Om sångarkivet Text med ackord Text utan ackord Melodier Kontakt

Om sångarkivet

 

image003

 

Vårt sångarkiv är uppbyggt på sångtexternas första rad.

 

Texterna är samlade i PDF-filer. Tänk på att du får

ha tålamod en liten stund innan PDF-filen visar sig! 

 

Melodierna är sparade i midiformat.

 

 

 

Med ackord        Utan ackord       Melodier

  

 

 

           Sångarkivet                       www.musikattminnas.se                       anders.berglund@musikattminnas.se