Index Om sångarkivet Text med ackord Text utan ackord Melodier Kontakt

Text utan ackord

 

 

Alla texter utan ackord är ordnade efter första versens begynnelseord.

Ofta är det också just de inledande orden som fått ge namn åt många visor.

I de fall titeln avviker från mönstret anges den vid sidan av de första orden.

 

 

 

  A - F  G - L  M - R  S - Ö
       

 

 

           Sångarkivet                       www.musikattminnas.se                       anders.berglund@musikattminnas.se